Organizacja obsługowa
PART 145

O nas

Organizacja obsługowa Air Modlin Sp. z o.o. powstała w 2009 roku jako kontynuacja działalności firmy KMB.
Air Modlin Sp. z o.o. prowadzi obsługę statków powietrznych na podstawie Certyfikatu nr PL.145.064, wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Podstawowa działalność firmy obejmuje obsługę techniczną śmigłowców, samolotów i podzespołów. Air Modlin jest jednocześnie największym w Polsce autoryzowanym serwisem śmigłowców Robinson.

Przechowywanie SP

Właściciele statków powietrznych mają możliwość skorzystania z usługi przechowywania statków powietrznych na terenie lotniska Warszawa-Modlin (EPMO) – w hangarach lub na płycie przedhangarowej.

Port Lotniczy Warszawa-Modlin podlega procedurom wynikającym z ochrony lotnictwa cywilnego, zaś jego teren objęty jest całodobowym system monitoringu, co daje pewność bezpieczeństwa przechowywanych maszyn. Dostęp do hangarów mają wyłącznie pracownicy Air Modlin oraz upoważnione osoby, posiadające ważną przepustkę.

Dodatkowo Air Modlin świadczy usługi:

  • – holowania samolotów i śmigłowców,
  • – mycia statków powietrznych.

Aero Komis

Kierując się długoletnim doświadczeniem w branży lotniczej proponujemy pomoc w wyborze, zakupie oraz sprowadzeniu statku powietrznego. Nasza znajomość rynku lotniczego i procedur lotniczych przekłada się na sprawność całej operacji. Air Modlin organizuje bezpieczny transport oraz profesjonalną obsługę techniczną zakupionych statków powietrznych.

Ponadto organizujemy pomoc przy sprzedaży statków powietrznych.

Camo

Air Modlin współpracuje z firmą Salt Aviation w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i zarządzania  zdatnością statku powietrznego, co polega na:

  • – nadzorowaniu ciągłej zdatności do lotu (CAMO),
  • – tworzeniu i aktualizowaniu Programów Obsługi Technicznej (POT),
  • – tworzeniu i rozwijaniu List Minimalnego Wyposażenia (MEL),
  • – organizowaniu zatwierdzeń wszelkich modyfikacji (STC),
  • – wydawaniu i przedłużaniu poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC).

Kontakt

ul. Generała Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Telefon: +48 502 775 702
e-mail: airmodlin@airmodlin.pl

AIR MODLIN Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000335111, REGON: 141948391, NIP: 5311660706. Kapitał zakładowy: 15 000,00 zł

Numer konta PLN: 87 1140 1010 0000 4535 6400 1001
Numer konta EUR: 60 1140 1010 0000 4535 6400 1002
Numer konta USD: 33 1140 1010 0000 4535 6400 1003